Osnove M.I.C.E dejavnosti in njihove naloge v turizmu

Ko govorimo o turizmu, je kratica M.I.C.E zelo pomembna. V prevodu je to kratica za Srečanja, Spodbude, Konference in Razstave. Trg MICE se v osnovi nanaša na specializirano nišo skupinskega turizma, ki je namenjena rezervacijam, načrtovanju, udeleževanju seminarjev in konferenc ter drugih dogodkov, ki so zelo dobičkonosni.

Ime MICE pa v zadnjih letih ni več najbolj popularno, saj v prevodu MICE pomeni MIŠ. Zato se profesionalci v turistični industriji raje držijo preprostih imen in poimenujejo dogodke ter srečanja kar po svojem okusu.

Ime MICE je sicer v osnovi zelo uporabno, saj kratica združuje 4 glavne komponente turističnega trga. Ne glede na to ali želimo organizirati skupinski izlet za naše zaposlene ali pa velik dogodek, ki se bo osredotočal na najnovejše inovacije na našem področju, nam MICE agentje lahko pomagajo pri rezervacijah in načrtovanjih naših dogodkov.

Komponente, ki sestavljajo MICE

Če gledamo splošno, MICE potovanja vsebujejo že prej omenjene komponente, pa tudi turistične agente, ki delujejo na različnih turističnih področjih. Tako nam agentje omogočajo organizacijo konferenc in potovalnih storitev za majhne in velike skupine. Pomagajo pa nam lahko tudi pri sestavi večjih in manjših dogodkov.

Konferenca
Ko govorimo o turizmu, je kratica M.I.C.E zelo pomembna. V prevodu je to kratica za Srečanja, Spodbude, Konference in Razstave.

Podjetja in posamezniki, ki delujejo na MICE trgu, vključuje tudi načrtovalce sestankov, prostore za sestanke v hotelih, ladje križarke ali konferenčne centre, logistična podjetja, organizatorje in logistike nabave hrane in pijače, prevozna podjetja, zasebne organizatorje potovanj ter poslovnih potovanj za podjetja, profesionalne prodajalce potovanj, trgovce z različnimi turističnimi dobrinami in celo turistične upravne odbore.

Zaradi same zahtevnosti načrtovanja in organizacije potovanj, MICE potovalne agencije že za leta vnaprej organizirajo potovanja za velika podjetja in korporacije. Velikokrat se zgodi, da se same destinacije potovanj oglašujejo kot MICE lokacije. Obenem pa tudi tekmujejo za ponudbe za prireditve preko svojih konvekcijskih birojev. Ponujajo pa tudi subvencije za privabljanje ogromnih dogodkov, ki jih prinese povečan obisk ljudi. Tako se poveča gospodarsko zanimanje za določen kraj, saj se naenkrat pojavi veliko priložnosti za zaslužek preko različnih turističnih kanalov.

Najbolj Pomembne Vrste MICE Potovanj

Dobro je, če poznamo glavne osnove MICE potovanj, ko bomo opravljali rezervacijo preko našega agenta. Pomembno je tudi, da poznamo različne pogoje in pravila, ki sestavljajo MICE. Medtem, ko potovanja na konferenco ali na poslovne sestanke morda zvenijo zelo podobno, pa je v resnici med njima veliko razlik. Takšne podrobnosti so torej še posebej pomembne, ko se dogovarjamo o finih detajlih MICE potovanja z našim agentom.

Po mnenju Mednarodnega Združenja Organizatorjev Strokovnih Kongresov, govorimo o sestanku ali srečanju takrat, ko se na njem zbere poljubno število posameznikov, na nekem prizorišču določene dejavnosti. To je lahko enkraten ali ponavljajoč se dogodek. Ne glede na vse, pa so to potovanja za nedoločeno število oseb, ki lahko vključujejo celo športna udejstvovanja posameznega podjetja.

Nasprotno temu so konference še najbolj podobne srečanju. Takrat se na enem mestu zbere več ljudi. Na njih prihaja do izmenjave informacij, ki so pomembne za določanje enega ali več ciljev. Takšna konferenčna potovanja lahko vključujejo tudi organiziranje dodatnih srečanj, itinerarjev in dogodkov za posameznike iz istega področja, poklica ali stroke.

Nagradna potovanja za zaposlene znajo biti pogosto kar težaven del MICE, vsaj kar se tiče razumevanje. MICE se največkrat namreč ne ukvarja s skupinskimi dogodki. Takšna nagradna potovanja so pogosto namenjena za spodbujanje zaposlenih ter kot nagrada za njihovo uspešnost. Največkrat takšno potovanje sploh nima izobraževalne ali poslovne komponente oziroma druge dodatne vrednosti. Glavni namen so počitnice kot darilo za ljudi ter njihova nadaljnja motivacija in ohranjanje ali povečanje uspešnosti pri delu.

Konferenca
Nasprotno temu so konference še najbolj podobne srečanju.

Ko je govora o razstavah, so tam na vpogled seveda različne storitve ali izdelki. Čeprav so lahko same glavni del dogodka, pa imajo lahko tudi visoko izobraževalno vrednost. S tem pa agenti lahko postanejo tudi organizatorji določene razstave. Včasih so razstave vključene v nekatere sestanke in konference. To pa pomeni, da se lahko v nekaterih primerih več panog prekriva in dopolnjuje, prav tako pa tudi delo agentov. Podjetja v bistvu pristopijo do potencialnih strank in jim predstavijo svoje najnovejše ponudbe izdelkov in storitev.

Vedno večja zahteva za MICE

V zadnjih nekaj letih se povpraševanju po MICE zmerno povečuje. Temu pa je tako zato, ker je vse več tudi poslovnih potovanj, predvsem zaradi različnih korporativnih ter drugih dogodkov. S tem pa je MICE pridobil več različnih priložnosti za razširitev turističnih storitev v podjetniškem svetu. To prinaša svež kapital in nove izzive za načrtovalce dogodkov, lastnike prireditvenih prostorov in hotele.

Poleg tega korporativni popotniki izberejo MICE potovanja za promocijo podjetij, ki ponujajo odlične pakete ogledov znamenitosti, sproščanja in poslovnih aktivnosti v enem. Industrija MICE v zadnjih letih dobiva vedno večji pomen, odkar potovalne agencije in načrtovalci srečanj organizirajo podjetniške spodbujevalne potovalne programe. Ti so mišljeni kot nagrada za trdo delo in motivacijo zaposlenih za v bodoče.

Tudi industrija MICE je v zadnjih petih letih pokazala velik porast in sicer kar za 15 do 20 odstotkov. To je ustvarilo nova delovna mesta po državah celotnega sveta ter po različnih drugih panogah. Poleg tega so hitre inovacije na področju moderne tehnologije, kot so platforme družbenih omrežij, umetna inteligenca, navidezna resničnost in ad hoc aplikacije, požele veliko zanimanja za razna dogajanja in srečanja v industrijah, ki so sedaj prepletene s turistično industrijo.

Evropa bo dominirala svetovnemu MICE trgu

Evropa naj bi v predvidenem obdobju predstavljala največji delež svetovnega MICE trga. Povpraševanje po raznih dogodkih in srečanjih je pokazalo, da ima MICE izreden potencial rasti. Evropska podjetja se še posebej zanimajo za turistično industrijo MICE, saj so veliki porabniki, imajo veliko znanja, hkrati pa zaposlujejo vrhunski kader, ki pridobi veliko od socialnega mreženja z drugimi podjetji.

Če vzamemo praktičen primer, se je poraba evropskih podjetij povečala za 1,8 odstotka. Govorimo o več več sto milijardah denarnih sredstev, ki so vložena v turizem. Evropi pa že sledita Južna in Srednja Amerika. Najbolj popularne destinacije oziroma turistični kraji so tako Združeno Kraljestvo, Nemčija, Italija, Španija in Francija. Vsi ti so v letu 2016 porabili približno 209 milijard dolarjev, kar je za 6,3 odstotka več kot leta 2015.

Nacionalne turistične organizacija v azijskih državah pa tudi prevzemajo pobudo pri organizaciji tovrstnega turizma, ki je celotno industrijo MICE dvignil na povsem novo raven.

Hitro rastoča industrija

MICE in turizem sta hitro rastoča posla, ki vključujeta izredno učinkovito upravljanje strank, kjer so rezultati opazni takoj. Poleg tega se na tem trgu ponuja veliko možnosti za povezovanje z nekaterimi industrijskimi sektorji, vključno s farmacevtskim, finančnim, avtomobilskim, medicinskim, zavarovalniškim in tudi mnogimi drugimi. Omogoča tudi razširitev ravni znanj in sproti obvešča o najnovejših tržnih trendih, ki lahko zadovoljijo še tako zahtevne stranke.

Podjetja MICE so izredno inovativna, saj uporabnikom nudijo nove načine potovanja in obenem darilo, ki vključujejo sproščanje, učenje o novih tehnologijah, mreženje podjetnikov in še mnogo več. MICE omogoča kombinacijo prostega časa in urejanje poslov, ki zagotavljajo večje prihodke za veliko podjetij.