Mitrej Rožanec

Mitrej spada med najbolj privlačne arheološke spomenike v Sloveniji. Najdemo ga ob regionalni cesti Semič–Črnomelj, nad vasjo Rožanec. Relief je verjetno nastal ob koncu 2. stoletja. V skalo vklesana podoba Mitre je ohranjena v svojem naravnem okolju v dolinici kostanjevega gozdiča Judovje. Ostanki keramike in kurišča so potrdili domnevo, da so tu izvajali daritvene svečanosti.

Mitrej se nahaja nad vasjo Rožanec (196 m, 62 prebivalcev) in železniško progo. Skrit je v manjši kraški vrtači, obdani s skalnimi stenami. Do njega vodi markirana pot. Svetišče rimskega sončnega boga je reliefna podoba perzijskega sončnega boga Mitre, ki ubija bika, in spremljevalcev.

Mitrej v Rožancu je primer klasične upodobitve Mitrovega darovanja, ko Mitra, klečeč na bikovem hrbtu, ubija mogočno žival. Po legendi je Mitri, rojenemu iz skale, krokar prinesel stvarnikov nasvet, naj za odrešitev življenja na zemlji ujame in daruje belega bika. Ko je to storil, je iz razlite bikove krvi nastalo rastlinstvo, iz njegovega semena pa živalstvo. K umirajočemu biku se vzpenjajo pes, kača in škorpijon. Slednja želita kot poosebitvi zla uničiti porajajoče se življenje na zemlji. Prizor žrtvovanja spremljajo poosebitvi sonca in lune, simbola svetlobe in teme, ter svečenika Cautopates in Cautes.

Izjemen ambient mitreja v gozdiču še bolj poudarja mistiko kulta. Relief je bil vklesan v steno opuščenega antičnega kamnoloma ob koncu 2. stoletja po naročilu treh bratov iz družine Aelijcev. V 3. stoletju je mitraizem, prastara perzijska vera, skoraj postal državna vera v Rimu. Arheološko izkopavanje je pokazalo, da je bil originalni antični nivo prostora ob reliefu 75 cm nižji, ostanki kurišča pa pričajo, da so pri nekaterih obredih uporabljali tudi ogenj.

Spomenik v zadnjih desetletjih zaradi kislega dežja, mahov in lišajev hitro propada. O tem nas lahko prepriča primerjava s kopijo iz leta 1953, shranjeno v Belokranjskem muzeju v Metliki.

Na griču nad mitrejem je cerkev svetega Jurija, ena najstarejših v Beli krajini.
V sosednji vasi Otovec je železniški most, zgrajen leta 1912. Menda je možno v bližnjem potočku (Otovški breg) najti tudi močerila.

Zemljevid

Mitrej Rožanec