Soteska

Če vas zanima, kako je danes videti graščina, ki jo je Janez Vajkard Valvasor označil za eno najlepših v vsej deželi Kranjski, in zakaj se bližnji vrtni paviljon imenuje Hudičev turn, je Soteska, vasica ob reki Krki, pravi kraj za vas.

Dvorec Soteska je veličastna stavba na levem bregu reke Krke. Pred današnjo stavbo je na istem mestu stal starejši gradič, ki so ga v 16. stoletju zgradili gospodje Širski; še pred tem so uporabljali srednjeveški grad Soteska na levem bregu reke. Dvorec, zasnovan v obliki pravokotnika, je dal med letoma 1664 in 1689 postaviti grof Jurij Žiga Gallenberg. Dvorec je imel notranje arkadno dvorišče, ki so ga obdajali štirje enonadstropni trakti, vogale pa so krasili štirje stolpi. Dvorec je nekdaj slovel predvsem po bogato poslikanih prostorih.

Gallenbergi so dvorec kasneje prodali grofom Auerspergom, ti pa grofom Lichtenbergom. Kasneje so ga spet prevzeli Auerspergi z gradu Žužemberk in ostali njegovi lastniki do leta 1943, ko so dvorec požgali partizani, da se v njem ne bi naselili Nemci. Od veličastnega dvorca so zato danes ostale le še ruševine, a tudi te izdajajo nekdanjo mogočnost poslopja.

V neposredni bližini gradu je park s Hudičevim turnom. Park je obzidan z zidom, naravnost od gradu pa vodi pot, ki je nekdaj skozi tri oboke pripelje do vrtnega paviljona, imenovanega tudi Hudičev turn. Ta je deteljičaste oblike, obe nadstropji njegove notranjosti pa sta bogato poslikani. Ostanke dvorca in park si lahko (na lastno odgovornost) ogledate sami, za ogled notranjosti Hudičevega turna pa je potreben predhoden dogovor na občini Dolenjske Toplice.

In od kod slikovito ime grajskega vrtnega paviljona? Ljudsko izročilo pojasnjuje, da je paviljon svoje ime dobil zaradi radoživih zabav, ki jih je v njem prirejala grajska gospoda. Čeprav so te zabave le odražale življenjski stil aristokracije rokokojskega časa, so jih okoliški prebivalci imeli za pregrešne in tako paviljon poimenovali Hudičev turn.

Fotogalerija

Zemljevid

Soteska