Velenjski grad in Muzej Velenje

Ob prastari poti, ki vodi iz Celja proti Slovenj Gradcu, se ob vstopu v Šaleško dolino razkazuje mogočen Velenjski grad. Dolga stoletja je skupaj s svojima sosedoma, gradovoma Šalek in Ekenštajn, obvladoval poti iz Celjske kotline na Koroško ter uspešno kljuboval zobu časa. Preživel je vojne vihre, turške napade in puntarske kmete, ki so mnoge gradove v njegovi bližini spremenili v razvaline.

Velenjski grad je prvič omenjen v sredini 13. stoletja, ko naj bi ga imeli v rokah gospodje s Kunšperka, sorodniki gospodov Ptujskih. Imel je zemljišču prilagojen peterokrak obod, znotraj katerega je bilo dvorišče z vodnjakom. K jugovzhodnemu vogalu se je prislanjal palacij, v severovzhodnem kotu dvorišča pa je bil manjši obrambni stolp. Toda niti takšna zasnova niti gospodarji niso dolgo ostali isti. Od 14. stoletja dalje je grad večkrat menjal lastnike: gospodovala mu je rodbina Liechtenberg z Dolenjskega, pa Hans Wagensberški, med lastniki so omenjeni še Gabriel Pauer, Eduard Trigler, Karl pl. Adamovich in nazadnje grof Coronini iz Kromberka, ki je imel grad v lasti do 2. svetovne vojne.

Današnjo podobo je grad dobil na začetku 16. stoletja, nato pa so jo bogatili do sedanje oblike; grad sestavljajo palacijsko jedro z obokanimi kletnimi prostori, obzidje z obrambnimi stolpi in mogočnim rondelom ter čudovito, z arkadami obdano grajsko dvorišče.

V grajskih prostorih je urejena poročna dvorana, na grajskem dvorišču pa potekajo različne kulturne in glasbene prireditve.

Grad je sedež Muzeja Velenje; obiskovalcem je na ogled deset stalnih muzejskih in galerijskih zbirk:

  • zbirka ostankov mastodonta: plastika mastodonta Bunolop-hodon (Anancus) arvernensis v naravni velikosti, ki jo je iz poliestrske mase oblikovala akademska kiparka Dora Novšak, je razstavljena v nekdanji konjušnici
  • zbirka afriške umetnosti Františka Foita: obsega preko 1000 umetniških in uporabnih izdelkov prebivalcev črne celine, najpomembnejši del pa so maske in lutke
  • rekonstrukcija stare trgovine z mešanim blagom: tu je zbranih preko 1500 različnih originalnih predmetov; trgovina služi tudi kot muzejska prodajalna
  • rekonstrukcija stare gostilne: tu se lahko obiskovalci okrepčajo in odpočijejo
  • zbirka baročne umetnosti iz cerkve sv. Jurija v Škalah
  • galerija Lojzeta Perka
  • zbirka sodobne slovenske umetnosti – Gorenje
  • zbirka Šaleška dolina 1941–1945
  • Šaleška dolina med 10. in 17. stoletjem
  • zbirka Ko je Velenje postajalo mesto

Zemljevid