Trška gora

Znamenita vinorodna Trška gora, privlačna izletniška točka, s katere so lepi razgledi na novomeško kotlino, šentjernejsko dolino, Gorjance ter vse tja do Brežic in Zagreba, se dviga nad reko Krko, pet kilometrov severovzhodno od Novega mesta. S treh strani jo obdaja vinska trta, med vinogradi pa so raztresene hiše, zidanice in počitniške hišice. Tu je domovina znamenitega cvička, dolenjskega in slovenskega posebneža med vini. Na vzhodu je blizu zaselka V Žlebeh znana Beceletova kraška jama. Na vrhu Trške gore (429 m) stoji daleč vidna romarska cerkev Marijinega rojstva.

Cerkev so na mestu starejše kapele zgradili stiški menihi leta 1620. Sezidana je v renesančnem slogu, le okna so šilasta. Cerkev sestavljajo zvonik, banjasto obokana ladja ter križno grebenasto obokan tristrano sklenjen prezbiterij in zakristija. Leta 1756 so ob hudi živalski kugi prizidali kapelo sv. Izidorja, ob zvoniku pa postavili lopi z oltarjema, saj je na shode prihajalo vse več romarjev, tudi iz Bele krajine in Hrvaške. Iz časa nastanka cerkve je ohranjene nekaj kamnite kiparske opreme: kip Marije z detetom, fragment reliefa Križanje, ki je zdaj v kapiteljski cerkvi v Novem mestu, in grb stiškega opata Jakoba Reinprechta na fasadi zvonika. Veliki oltar, narejen v tradiciji zlatih oltarjev, stranska oltarja in prižnica so iz 18. stoletja. Prebeljene freske v kapeli so delo Antona Cebeja.

Cerkev ima ohranjeno tudi značilno romarsko okolico, ki jo dopolnjujejo košate lipe in kamnite mize. Ena od štirih mogočnih lip pred cerkvijo meri v obsegu skoraj 9 metrov in spada med najdebelejše v Sloveniji.

S Trške gore se lahko napotimo po obronku po gozdni poti do gradu Hmeljnik in vseskozi uživamo lep razgled na Kočevski Rog in Gorjance z dolino reke Krke.

Fotogalerija

Zemljevid