Občine Jugo-vzhodna Slovenija

 • Bistrica ob Sotli
 • Brežice
 • Črnomelj
 • Dobrepolje
 • Dolenjske Toplice
 • Kočevje
 • Kostel
 • Kozje
 • Krško
 • Loški Potok
 • Metlika
 • Mirna Peč
 • Novo mesto
 • Osilnica
 • Ribnica
 • Semič
 • Sevnica
 • Sodražica
 • Šentjernej
 • Škocjan
 • Trebnje
 • Velike Lašče
 • Žužemberk