Najevska lipa

Med potepanjem po deželi kralja Matjaža pod Peco vsekakor obiščite tudi najstarejšo lipo v Sloveniji, ki raste na Lundranskem vrhu. Izjemna je zaradi svojega videza, starosti, pričevalnosti in seveda mer, saj je znana tudi kot najdebelejše drevo v Sloveniji. Upodobljena je celo na eni od poštnih znamk o naravni dediščini Slovenije. Avgusta 1991 je bilo tu prvo srečanje slovenskih državnikov, ki je postalo tradicionalna prireditev v juliju, malo kasneje pa se tam odvija turistični teden; gostitelji predstavijo koroške običaje in organizirajo različna tekmovanja.

Najevska lipa ali točneje Najevnikov lipovec (Tilia cordata) je »mati vseh slovenskih lip« in menda celo najstarejša lipa na svetu. Raste ob domačiji Osojnik (po domače Najevnik) na Ludranskem vrhu (754 m) južno od Črne na Koroškem, pod najmlajšim slovenskim vulkanom Smrekovcem.

Mogočna lipa velja za najdebelejše drevo v Sloveniji. Gozdarski inženir Sgerm ji je leta 1969 izmeril 11,24 metrov obsega debla v prsni višini. Kasneje je del debla propadel; leta 1993 je obseg debla meril 10,56 metra, v letu 2006 pa 10,70 metra. Sega kar 25,5 metrov v višino. Danes je ta lipa tako velika in mogočna zato, ker je deblo domnevno zraslo iz sedmih (po nekaterih podatkih celo iz dvanajstih) debel, česar pa ne bomo nikoli zagotovo vedeli, saj je lipa danes votla. Ker je s strani in v sredini votla, se tudi njene starosti z običajnimi postopki ne da ugotoviti. Ocenjujejo jo na 770–800 let. Najverjetnejšo starost izdaja letnica 1222 na bližnjem kužnem znamenju.

Leta 1993 je bila lipa sanirana po načelih sodobne drevesne kirurgije. Odstranjen je bil trhel in vlažen les v notranjosti in tako upočasnjeno njeno nadaljnje propadanje, vrhovi v krošnji pa so bili učvrščeni z varnostnimi vezmi. Deblo je ograjeno in s tem je preprečena zbitost tal v koreninskem delu. Tako je lipa danes še vedno v dobrem stanju. Na severni strani je gosto obraščena z mahovi in lišaji, z južne strani pa je vhod v njeno notranjost.

K Najevski lipi vodi več peš in kolesarskih poti, vključena je tudi v kolesarsko pot za Koroški pokal. Obiščemo pa jo lahko tudi z avtom (približno 8 km, večinoma po makadamski gozdni cesti): v Črni na Koroškem se zapeljemo proti Bistri, na Pristavi zavijemo na levo in po 3 km pridemo do dveh odcepov, desni vodi v Bistro, mi pa se držimo levega odcepa, ki nas pripelje do Pudgarskega. Tu spet zavijemo na levo in čez nekaj minut smo pri Najevski lipi.

Od Najevske lipe zremo onkraj Meže na Peco, kjer po ljudski pripovedki za kamnito mizo spi kralj Matjaž. Menda je nekoč pod lipo imel privezanega svojega vranca. Tudi Turki naj bi se ustavili pod njo, jedli z zlatimi žlicami in jih v naglici zakopali pod korenine, ko so morali bežati pred Matjaževo vojsko …

Fotogalerija

Zemljevid

Najevska lipa