Mirna

Kraj, ki se prvič omenja okrog leta 1180, leži v dolini reke Mirne, ob cesti Trebnje–Sevnica, v občini Trebnje. Ponaša se s starim trškim jedrom, kamnitim mostom čez reko Mirno in Mirnskim gradom – Spečo lepotico … Mirno obdajajo številni grički, med njimi Trbinc in Debenec, ki sta lepi razgledni točki.

Mirna (249 m, 1465 prebivalcev) je manjše gospodarsko središče ob robu kotline. Pred 2. svetovno vojno so bili tu znani živinski sejmi, po letu 1945 je kraj dobil nekaj manjših industrijskih obratov: tovarno pijač ter obrata plastične embalaže in kovinske opreme. Mirna skoraj nima centra oziroma jih ima več. Razvoj v industrijsko mesto je namreč staro jedro preprosto preskočil; nastala so nova naselja blokov in individualnih hiš.

Župnijska cerkev svetega Janeza Krstnika

Župnijska cerkev svetega Janeza Krstnika stoji na malo dvignjeni terasi v starem delu Mirne. Cerkev je znana predvsem po arhitekturi in stenskih poslikavah. Poglaviten je zvezdasto obokan prezbiterij, ki je eden največjih poslikanih prezbiterijev pri nas. Ohranjene so poslikave iz tretje četrtine 15. in začetka 16. stoletja. Upodabljajo Kristusa s simboli evangelistov in Marijo z detetom, ki jo obkrožajo svetnice Katarina, Doroteja, Barbara in Marjeta. Na zaključnih delih so narisane podobe cerkvenih očetov, pod loki pa angeli z glasbili, ki so zelo pomembni za nadaljnje raziskave zgodovine glasbe. Zelo lepa je tudi ladja, ki je bila sprva ravna, v 15. stoletju pa so jo obokali.

Cerkev svete Helen in Mirnski most

Cerkev svete Helene na pokopališču ob vzhodnem robu naselja je baročna stavba z bogato oblikovanim zvonikom.

Mirnski most povezuje oba dela naselja v enotno celoto. Na mostu je kapelica svetega Križa, zgrajena leta 1856. Most je trdno grajen iz rezanega apnenca in ima pet prekatov. Trije so bili nad rečno strugo, ker pa je na tem delu vasi reka rada preplavljala bregove, so za tak primer naredili še dva prekata. Danes trije prekati služijo prvotnemu namenu, četrti je viden še z južne strani, petega pa so popolnoma zasuli. Petprekatni mirnski most je funkcionalno povezan z nekaj drugimi prekatnimi mostovi v Mirnski dolini.

Severozahodno od Mirne (1 km), nad zaselkom Fužina in ribnikom, je Mirnski grad – Speča lepotica, ki se prvič omenja leta 1180. Med 2. svetovno vojno je bil požgan. V zadnjih letih grad obnavlja prof. dr. Marko Marin.

Dolina Mirne

Dolina Mirne se je izoblikovala v zgornjem toku reke Mirne, na dnu nekdanjega Panonskega morja. V kotlini vzhodno od Račjega sela in okrog Prelesja so še danes ostanki močvirja. Razsežna dolina je obdana z gorskimi obronki, pokritimi z obdelovalnimi površinami ali pa z gozdovi. Križni vrh predstavlja eno najlepših razglednih točk na Mirnsko dolino.

Zunanje povezave:
http://www.trebnje.si/si/turizem/znamenitosti/default.html

Fotogalerija

Zemljevid

Mirna