Izvir Minutnik

Izvir Minutnik ali po domače Prenehavnik v dolini Pendirjevke je ena izmed znamenitosti Gorjancev. Sodi med presihajoče studence, ki so velika redkost po vsem svetu, in je zavarovan kot naravni spomenik. Izvira v pobočju strme grape na levem bregu Pendirjevke.

Do izvira najlažje pridemo, če s ceste Novo mesto–Šentjernej v Dolenjem Mokrem Polju zavijemo desno proti Orehovici. V Orehovici nadaljujemo pot po glavni cesti proti Cerovemu Logu, kjer se napotimo po spodnji poti (žal ni kažipotov) za Gorjance. Pri kamnolomu Cerov Log zavijemo desno na makadamsko markirano pot in kmalu nas tabla ob poti opozori na naravno znamenitost.

Voda priteka iz špranje, ki je prekrita z dolomitnim gruščem, približno 3 metre nad dolinskim dnom. Ker se količina vode v izviru v določenih časovnih intervalih ritmično spreminja, ga uvrščamo med zaganjalnike ali presihajoče studence. To so pomembne naravne posebnosti, ki so redke ne samo pri nas, ampak tudi po svetu. Na Dolenjskem je Minutnik edini tak izvir. Na zunaj se izvir ne razlikuje od drugih, a kmalu lahko opazimo, da voda upada in narašča v različnih presledkih.

Ko so znanstveniki preučevali čudaški izvir, so ugotovili več različnih nihanj vode:
– ob suši privre voda približno na vsakih 6 minut in teče 25 sekund;
– ob nizkih vodah niha pretok od 0,3 do 0,15 l/s, voda 2 minuti narašča in 2 minuti upada;
– ob srednjih vodah niha pretok od 0,5 do 2 l/s, voda 8 minut narašča in 8 minut upada;
– ob visokih vodah je pretok nad 10 l/s, nihanja pa ni opaziti.

Do nihanja vode prihaja zaradi tektonske zgradbe zaledja izvira in dinamičnih hidroloških razmer. Voda po zapletenih dovodnih kanalih priteka v glavne in stranske zbiralnike. Ker je dotekanje vode v stranske zbiralnike vedno počasnejše kot njeno praznjenje proti izviru, ta niha.

Po ljudskem izročilu pa naj bi do nihanja vode prihajalo zato, ker je v gori ogromno jezero, v katerem plava velika riba, ki s svojim gobcem od časa do časa zapre iztok jezerske vode v izvir.

Zemljevid