Smlednik z okolico

Med enodnevnim izletom v Smlednik in okolico se lahko povzpnete do razvalin smledniškega Starega gradu, enega najpomembnejših srednjeveških gradov v Sloveniji, si ogledate tri cerkve in se v bližnji vasi Hraše sprehodite ob močvirju ali si privoščite uro jahanja.

Smledniški Stari grad po zasnovi in gradbenem razvoju v najčistejši obliki predstavlja srednje velik srednjeveški grad v osrednji Sloveniji, zato njegove razvaline presegajo lokalni pomen ter se uvrščajo med pomembnejše v Sloveniji.

Ljudska pripovedka pravi, da je v smledniškem Starem gradu nekdaj živel vitez, strašno vdan kockanju. Neke noči, ko je igral s samim hudobcem, pa je zaigral vse imetje, svojo najmlajšo hčerko in nazadnje še svojo dušo. Hčerka je menda zakleta v kačo, ki pod razvalinami čuva zaklade, povezane v tri rjuhe.

Zgodovinski viri pa izpričujejo, da je imel hrib nad Smlednikom v srednjem veku velik strateški pomen za obrambo pomembne poti iz Kamnika proti Škofji Loki in dalje proti Italiji. Na mestu, kjer je danes most, je bil tedaj brod čez Savo. Prvi srednjeveški gospodarji tega območja, grofje Weimar Orlamunde, so zato na hribu verjetno že v 11. stoletju zgradili utrjen stolp, ki so ga kasneje, vse do leta 1610 dozidavali. Ime Smlednik se prvič izrecno omenja že leta 1118. Grad z obsežnim zemljiškim gospostvom (na levem bregu Save od Kranja do Črnuč ter do Komende) so si lastile mnoge plemiške rodbine, med njimi Andeški in Celjski grofje.

Tik pod vrhom je prijetna okrepčevalnica. Do nje vodi makadamska pot, prevozna tudi z avtom. Sicer pa pridemo do vrha (20 minut zložne hoje) po več stezah, ki niso zahtevne.

Ena med njimi je še posebno zanimiva, saj vodi skozi Kalvarijo na hribu pod starim smledniškim Starim gradom. Kalvarija je s štirinajstimi kapelicami križevega pota in tremi križi na vrhu svojevrstna arhitektuna posebnost. Leta 1772 jo je dal zgraditi smledniški graščak, baron Franc Smledniški v osi oziroma v ravni črti, ki povezuje Stari grad in Krvavo znamenje na polju pod podružnično cerkvijo v Valburgi.

Župnijska cerkev sv. Urha v Smledniku je ena največjih cerkva v Sloveniji, ki pa je hkrati ena najmlajših. Graditi so jo začeli leta 1847, končali pa leta 1851. Zgrajena je na mestu starejše gotske cerkve v takrat modernem neoromanskem slogu. V njej so slike dunajskih slikarjev Tunnerja in Kupperweiserja ter domačega Šubica. V neposredni bližini župnijske cerkve stoji kapelica sv. Urha, baročno znamenje z velikim kipom svetega Urha in freskami, ki so jih naslikali Layerjevi učenci.

Takoj poleg Smlednika je vas Valburga. Ko so grofje Andeški opustili bivanje na smledniškem Starem gradu, so tu v 18. stoletju zgradili renesančni dvorec s parkom, ki je kasneje prešel na barone Lazarini. V viteški dvorani so znamenite freske Evstachiusa Gabriela, ki prikazujejo bogove na Olimpu. V neposredni bližini dvorca je cerkev sv. Valburge. Baročna cerkev iz druge polovice 18. stoletja je bila zgrajena na mestu starejše cerkve. V njej sta dve izredno kvalitetni sliki Kristusovega trpljenja, deli Leopolda Layerja. Ogleda vredna je tudi bogato izrezljana prižnica s podobami ljudskih svetnic Barbare, Neže, Agate, Katarine, Polone in Lucije. Na polju pod cerkvijo sv. Valburge je znamenje s sliko Marije, ki ga domačini še danes imenujejo krvavo znamenje, ker je bilo tu nekdaj deželnoknežje morišče.

2 km iz Smlednika ob cesti proti Kamniku leži vas Hraše. Ogleda vredna je podružnična cerkev sv. Jakoba iz konca 15. stoletja in kasneje barokizirana. Ladijski prostor je trodelen, prezbiterij ima zvezdasto členjen strop z rebri. Glavni oltar iz leta 1647 je v baročnem slogu. V sredini je plastika sv. Jakoba, ob straneh sv. Urh in sv. Nikolaj in na gredi sv. Lucija in sv. Barbara. Stranska oltarja sta posvečena sv. Ani in sv. Antonu Puščavniku.

Na zahodni strani vasi se razprostira močvirje, ki meri okrog 5 ha. Sestavljata ga dve mlaki, ki ju deli pot, obdajajo pa mešani gozd, košeni travniki in živinska farma. Gre za edinstven biotop, ki daje zavetje številnim pticam, med njimi tudi ogroženim vrstam.

V vasi Hraše je Jahalni center Janhar (Konjeniško društvo Norik): privoščite si lahko vožnjo z zapravljivčkom, jahanje in tečaje jahanja.

Fotogalerija

Zemljevid