Projekt Moja Slovenija

S projektom Moja Slovenija želimo povezati med seboj različne spletne portale, katerim je skupno predstavljanje Slovenije. V prvem koraku želimo povezati predvsem slovenske strani, v drugem pa strani, ki predstavljajo Slovenijo v mednarodnem okolju.

Projekt je zanimiv, ker omohoča medsebojno povezljivost različnih portalov pa tudi dodatno specializacijo, saj so drugače vsi spletni portali bolj ali manj prisiljeni pokrivati vse, kar pa običajno pomeni, da se zmanjšuje kvaliteta.

Pri projektu zaenkrat sodelujejo naslednji portali:
MojaSlovenija.net – portal, ki spremlja istoimensko revijo za Slovence po svetu;
Kam.si – največji izletniški portal v Sloveniji (že dve letu na prvem mestu na ključno besedo „izlet“);
GremoVen.com – predstavitve krajev, gradov, cerkva in izletov po Sloveniji;
Izlet.siizleti po Sloveniji in tujini, poudarjena komercialna komponenta;
Slovenc.si – portal, ki mu bomo v okviru projekta povsem spremenili namembnost, na njem bodo predstavljeni pomembni Slovenci in Slovenke;
KodKam.si – vodnik po hribovski in gorskih predelih Slovenije;
Travel-RS.info – portal, ki bo začel naš projekt širiti na tujejezično področje;
TourismTravel.eu – angleška verzija spletnega portala izlet.si.

Vsak portal je v okviru projekta dolžan predstaviti celoten projekt in novosti, ki se dogajajo v okviru projekta, poleg tega pa tudi notranje povezave, ki bodo posameznim portalom omogočale boljše rangiranje na področjih za katera so specializirani.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *